X2 5200+ คับ
ความร้อนไม่ค่อยคงที่คับขึ้นๆลงๆ วินาที/วินาทีเลยคับ
เป็นที่อะไรคับปรกติแล้วมันจะร้อนเท่าไรคับ
ไม่ได้OC ดูกับM/B ไป50กว่า ดูกะำeveres 40นิดๆ