ไม่ทราบว่ามีบอร์ดอะไรที่ใส่กะCPU 939ได้มั้งคับ พอดีบอร์ดเดิมพังอ่า