พอดีจะติดเน็ท 2 วง กะจะแยก เน็ตกับเกมส์ ควรจะโปรแกรมอะไรดีครับ เดิมมี 1 วง ใช้ IPcop อยู่ครับ