ใช้โปรแกรมจาก Link นี้ครับ
http://www.macupdate.com/info.php/id/26865/kext-helper