DCR-SR65E

* ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 40GB
* บันทึกในระบบ Hybrid: ฮาร์ดดิส และเมมโมรี่สติ๊ก
* สัญญาณภาพ 1/6" Mega Pixel CCD
* เลนส์ Carl Zeiss Vario-Tessar
* กำลังขยาย Optical 25 เท่า / Digital 2000 เท่า

อยากเห็นภาพนิ่งขอมันนะครับว่า จะสวยเท่า compact ถ่ายที่ 1MP แค่ไหน กำลังมองตัวนี้อยู่นะครับ