หา DC Jack HP หัวเล็ก ตามรูป

ของ HP 14/ HP242 G1/HP 242 G2

Line : arsrin
0843987385

images (9).jpeg