รับ 1050ti 4 g ไม่เอา แรม hynix ไม่ต่อไฟเพิ่ม เอา 10 ใบคับ ราคามิตรภาพ pm มาคับ 0909377840 tee หรือ line teetee_baba