สภาพดี ไม่มีรอย
อุปกรณ์ ครบกล่อง
ประกันถึง 9/2018

ขาย 4,200 รวมส่ง
โทร 082 465 5956