แรมอะไรก็ได้คับที่ Ryzen รองรับขอราคาไม่โหดมากน่ะคับ