ขายไอโพน8 24500บาท64G มือ1 สีขาว 0874274165 tonkung1112 line เครื่อง0 ยังไม่แกะฟิมส์หน้าหลัง