โคมไฟโรงงาน LED มือสอง
ใช้งานปกติ สว่างมากๆ

มี 4 โคม

1. 120 w 1 โคม (มีพัดลมระบายความร้อนซิ้ง)
2. 150 w 1 โคม (โคมมีหลอด LED 3 หลอดโหญ่)
3. 160 w 2 โคม (มีพัดลมระบายความร้อนซิ้ง)

ขายโคมละ 1700 บาท

นัดรับชลบุรี
โทร 086-8425966

Attachment 4077332Attachment 4077333Attachment 4077334