รับซื้อ แบต iphone 6sแท้ที่ติดมากับเครื่อง ที่เสื่่อมแล้ว

รับ 1 อัน

ราคาเสนอมาครับ

ติดต่อ 087-606-9227