คือผมเคยใช้ Homegroup ภายในบ้าน แต่ผมดันไปลงวินโด้ใหม่เครื่องที่สร้าง Homegroup ขึ้นมา ทำให้ Homegroup(เก่า) ยังอยู่ ตอนนี้ผมออกจาก Homegroup(เก่า) หมดทุกเครื่องแล้ว และจะสร้าง Homegroup(ใหม่) แต่มันไม่ยอมให้สร้าง มันจะให้ join อย่างเดียวเลยผมต้องทำอย่างไรครับ

ลบ Homegroup(เก่า) ออกอย่างไร