ใครต้องการขายโทรมาพร้อมบอกราคาเลยค่ะ

081-488-3554 หรือ bleemmer ค่ะ