ถ้ามีมากกว่า 6 ใบก็ยินดีครับ

รับใบละ10k

0867220639