มีโปรแกรมสำหรับ live fb,twitch,youtube ที่เราสามารถไลฟ์แค่เกมอย่างเดียวได้ไหมคับ แบบ เวลาย่อเกมที่ไลฟ์(กด alt+tab หรืออื่นๆ) เกมที่กำลังไลฟ์อยุ่คนก็จะไม่เห็นเราย่อจออะคับ

พอดีใช้ nvidia experience แล้วเวลาเปลี่ยนจอไปดู fb เพื่อดูคน มันก็เปลี่ยนตามกันไปหมด