แก้ยังไงอะครับ มันขึ้น Limited or no connectivity ตลอด กด แก้ไข ยังไงก็ไม่ได้

ทั้ง ไวเรส และ แลน ขึ้นเหมือนกันเลย - -*

กดปุ่มรีเซต แล้วก็ไม่หาย

หรือต้องส่ง เคลม อย่างเดียว ครับ ?