พอดีว่าจะสั่งตัวนี้มาใช้อะครับ

https://th.aliexpress.com/item/POM-P...311.0.0.yI4C7e