OCPC RX560 4G ต่อไฟเพิ่ม แรม ไมครอน
ของใหม่ ไม่เคยใช้งาน ซื้อมาผิด นึกว่าไม่เพิ่มไฟ
ครบกล่อง
มี 2 ใบ
ใบละ 4850 บาท
ประกัน 3 ปี
รับมอชลบุรี หรือส่ง ems
โทร 0892154409 line tontozer