อยากทราบวิธี mod bios acer e5 553g
ให้เปิด amd-v ได้