พร้อมซิ้งค์ รับเองเซ็นทรัลพระราม 2 หรืออาคารสินธร ถนนวิทยุ 0897406019