รับ 980ti มีตัวไหนเสนอมาเลยครับ 11-13k แล้วแต่รุ่น,ประกัน เน้นรับมือ กทม.

Line : 5214110067 อ๊อฟครับ