อุปกรณ์ (device):HUAWEI NOVA Plus 32GB
ราคา (price):4,900 บาท
สภาพ (condition):99% (อุปกรณ์ครบกล่อง แต่ขาดหูฟัง)
ตำหนิ (defect):ไม่มีรอยตามขอบเครื่อง หน้าจอติดฟิล์มกันรอย เลนส์กล้องและเซนเซอร์แสกนนิ้วมือแปะกันรอยแล้ว
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy) 21 ก.ย. 2560
ประกัน (warranty): ก.ย. 2561
เหตุผลในการขาย (reason of sell): เงิน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):O8549I4256
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): หนองแขม EMS+100

n6.jpg
n1.jpg
1.jpg