คือผมได้โหลด Joy2Key มาไว้เพื่อเล่นเกม FifaOnline2 ครับ ซึ่งตามที่อ่านมาแค่เปิดโปรแกรมแล้วย่อไว้ก็สามารถเล่นเกมได้ แต่ เมื่อผม เปิดโปแกรม Joy2Key มาเรียบร้อยแล้ว แล้วกดเริ่มเกม FifaOnline2 หลังจากมันโหลดแพทเสร็จมันแจ้ง Error ครับ เหมือนว่าไม่สามารถรันพร้อมกันได้ แล้วไม่สามารถเข้าเกมได้ครับ ไม่ทราบว่า ต้องทำอย่างไรครับ ถึงจะเข้าเกมได้ เมื่อเปิดใช้โปรแกรม Joy2Key ครับ ขอบคุณครับ