ศูนย์ฝึกอบรมด้าน CAD / CAM / CAE (ใกล้วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และเมืองโบราณ และฟาร์มจระเข้ และปากน้ำ และนิคมบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ)

เปิดอบรมโปรแกรม Creo Parametric และ MathCAD

ส่วนคอร์สอื่นๆ จำนวนวันอบรมตามคอร์สข้างล่างนี้เลยครับ

คอร์สอบรมที่ทางเรามีอบรม ของโปรแกรม Creo Parametric และ MathCAD มีดังต่อไปนี้ครับ

คอร์สอบรมโปรแกรม Creo Parametric

Creo 00 (Update from Creo Elements Pro 5) 1 Day
Creo 01 (Update from ProENGINEER Wildfire 4) 2 Days
Creo 02 (Introduction to Creo Parametric) 5 Days
Creo 03 (Advanced Modeling using Creo Parametric) 3 Days
Creo 04 (Advanced Assembly Design) 3 Days
Creo 05 (Detailing) ?เรียนการทำ Drawings 3 Days
Creo 06 (Surfacing using Creo Parametric) 3 Days
Creo 07 (Sheetmetal Design) 2 Days
Creo 08 (Milling using Creo Parametric) 5 Days
Creo 09 (Cabling using Creo Parametric) 3 Days
Creo 10 (Piping using Creo Parametric) 3 Days
Creo 11 (Introduction to Creo Simulate) 5 Days
Creo 12 (Introduction to Creo Schematics) 3 Days
Creo 13 (Introduction to Creo Layout) 1 Days
Creo 14 (Introduction to Creo Illustrate) 1 Day
Creo 15 (Flexible Modeling using Creo Parametric) 1 Day
Creo 16 (Introduction to Creo Direct) 1 Day
Creo 17 (Introduction to Creo Options Modeler) 1 Day
Creo 18 (Introduction to Creo View MCAD) 1 Day
Creo 19 (Introduction to Creo View ECAD) 1 Day
Creo 20 (Mold Design using Creo Parametric) 2 Days
Creo 21 (Interactive Surface Design using Creo Parametric) 2 Days
Creo 22 (Behavioral Modeling using Creo Parametric) 1 Day
Creo 23 (Mechanism Design using Creo Parametric) 1 Day
Creo 24 (Mechanism Simulation using Creo Parametric) 1 Day
Creo 25 (Turning using Creo Parametric) 3 Days
Creo 26 (Manufacturing Update for Creo Parametric from Creo Elements Pro 5.0) 1 Day
Creo 27 (Advanced Turning and Multi-task Machining using Creo Parametric) 2 Days
Creo 28 (Creo Parametric for SolidWorks Users) 3 Days

************************************************** ********************

คอร์สอบรมโปรแกรม MathCAD

MathCAD 01 (MathCAD 15 Essentials) 2 Days
MathCAD 02 (MathCAD Prime 3.0 Essentials) 2 Days


เนื่องจากคอร์สมีจำนวนมาก หากท่านสนใจคอร์สใด รบกวนแจ้งกลับ ทางผมจะส่งรายละเอียดเฉพาะคอร์สกลับไปให้ครับ

เอก
0860853465