ศูนย์อบรมโปรแกรม Revit เปิดอบรมหลักสูตร Revit Architecture 2018: Conceptual Design and Visualization
เวลาเรียน 9.30 น. - 16.00 น. 2 วัน
อบรมที่
ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (ใกล้ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ)
โทร. 086-085-3465 ป้อง
อีเมล์ manop2000@hotmail.com

เรียนการขึ้นอาคาร Freeform, การศึกษาวางแผนพื้นที่ใช้สอย, การทำภาพเรนเดอร์, การศึกษาแสงอาทิตย์, การทำ Walkthrough

01. Massing Studies
Overview of Massing Studies
Placing Mass Elements
Creating Conceptual Massing
Setting Work Planes
Creating Mass Forms
Dynamic Editing for Conceptual massing
Working with Profiles and Edges
From Massing to Building
Workshop: Massing Building

02. Space Planning and Area Analysis
Space Planning
Area Analysis
Creating Color Schemes

03. Visualization Setup
Creating An Exterior Perspective View
Perspectives
Modifying The Camera View
Creating An Interior Perspective View
Creating A Path
Complete Walkthrough
How To View And Modify A Walkthrough
Exporting A Walkthrough

04. Preparing A Solar Study
Setting True North And Project Location
Defining The Sun Path
Creating A Still And Single Day Solar Study
Creating A Multi-Day Solar Study
Setting Display Options
Exporting A Solar Study
05. Rendering
Preparing To Render An Exterior View
Basic Steps For Rendering
Render Settings - Quality, Output And Lighting
Render Settings - Background, Display And Image Settings
Preparing To Render An Interior View With lights
Working with Lighting
Creating Light Groups
Using Light Groups And Daylight Portals
Enhancing A Rendering
Saving The Rendering And Creating A Starting View