เป็นเพราะอะไรเหรอะครับ บางไฟล์ก็เป็นบางไฟล์ก็ไม่เป็น