ย้ายค่ายคับ ซื้อมาประมาน ครึ่งปี ประยาวๆไป ติดต่อ 0894595567 หรือ PM มาคับ