ขอถามเพื่อนๆ หน่อยว่าใช้โปรแกรมอะไรดูคนที่เข้ามาใช้เร้าเตอร์ของเราบ้าง
ตอนนี้รู้สึกว่าเน็ตช้าลงกว่าเมื่อก่อนมาก