รับ 980ti เน้นนัดรับ หาดใหญ่ มีสภาพไหนคุยครับ

พร้อมให้ราคาดี