ขาย gigabyte GT630 2gb สภาพใหม่
650 รวมส่ง 0625386571