ท่านใดมีเครื่องจอแตกบอร์ดใช้ได้ทักpmผมมาได้เลยนะครับ