อุปกรณ์ (device):sony Xperia xz ตัวเครื่องอย่างเดียว อัพเป็น 8.0 แล้ว
ราคา (price):6500 บาท
สภาพ (condition): เกือบร้อยไม่มีตกหล่น ไร้ริ้วรอยครับ
ตำหนิ (defect): ไม่เจอไม่มี
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): นานแล้ว
เหตุผลในการขาย (reason of sell): เปลี่ยนใหม่ครับ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0631952491 ต้อง LINE : yakky147
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method):พระราม 2, เอเชียทีค