ขายเครื่องเล่นซีดีnad c546bee สภาพใหม่มากอุปกรณ์ครบ ขาย16,000฿ สนใจติดต่อ0619888922
Specifications
Output Level Analogue 2.2 ?0.2V
Optical 0dB (ref 2.2V)
Coaxial 500 ?150mV
Frequency Response 5Hz - 20kHz ?0.5dB
Total Harmonic Distortion 0.0035%
Signal/Noise Ratio 118dB (ref. 1kHz, A-weighted LPF Stop, Pause)
Channel Balance ?0.5dB (ref. 0dB 1kHz)
Dynamic Range 95dB
Channel Separation >110dB
De-emphasis <0.5dB
Linearity ?0.5dB 0 to -90dB


USB
Frequency Response ?1dB (ref. 0dB 20Hz - 16kHz)
Total Harmonic Distortion <0.03% (ref. 0dB 1kHz, Audio LPF)


POWER CONSUMPTION
Standby Power <0.5W (120V/230V)
Attachment 4090855
Idle Power 9W