Nubia Z17S หาแลก Xiaomi Mimix2
อายุการใช้งาน 1เดือน
สภาพไร้รอย
อุปกรณ์ครบกล่อง
เหตุผล อยากลองmix2
นัดแลกได้ที่ปิ่นเกล้า
โทร0880543211 line around_wor