รับซื้อซาก Hauwei Mate9 สีใดก็ได้

จะเป็นระบบทัชมีปัญหา จะแบตเสื่อม หรือจอแตก รับหมดครับ
คุยราคากันได้

เหตุผล : เพราะต้องการเป็นเครื่องอะไหล่ครับ ซ่อมใช้เอง
ติดต่อ : 0973199988 บอย