รับ 1050ti หรือ 970 งบ 6000 บาท เชียงใหม่รับมือครับ