การใช้ VPN ผ่าน Microtik

ในกรณีที่ User ใช้งาน internet โดย login ผ่านเครือข่าย Microtik

แต่ตัว user มีการใช้ VPN ในกรณีนี้ เครือข่าย Microtik จะเก็บ Log ไว้ได้ไหมครับว่าเข้าเว้บอะไรบ้าง

หรือ เห็นเฉพาะว่า user นั้นเชื่อมต่อกับ vpn อย่างเดียว