เปิดติดไม่ขึ้นจอ มีเสียง ตี๊ด3ครั้งแล้วก็ตี๊ดตามหลังอีก2ครั้ง

Sent from my ASUS_T00J using Tapatalk