อุปกรณ์ (device) : ขายอุปกรณ์ Iphone แท้ ครบยกกล่อง (เอาไปทั้งกล่องเลยค่ะ) มี 2 ชุด

ประกอบด้วย
1. EarPod (Lighting)
2. Adapter iPhone
3. Lighting Cable
4. กล่องใหม่เอี่ยม

ราคา (price): 1,200 บาทต่อชุด
สภาพ (condition): 99.99%
ตำหนิ (defect): ไม่มี
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): นานแล้ว
ประกัน (warranty): ไม่มี
เหตุผลในการขาย (reason of sell): เปลี่ยน Iphone ทุกปี อุปกรณ์เหลือเพียบ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 086สามหกเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสาม
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): ems
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)
https://www.picz.in.th/image/0mz7Uf


ปล.ราคาของแท้ใหม่

Apple EarPod 1,200
Adapter iPhone 790
Lighting 790
รวม = 2,780