ตั้งรับ RAM NoteBook DDR2 Bus 800 4 GB จำนวน 2 แถว

เสนอราคาได้ที่ 085-191-1669