ขายกล้องFuji xe2 ยกกล่อง เลนส์16-50
อุปกรณ์ครบทุกอย่าง อดีตประกันศูนย์ มีใบรับประกัน

ขายรวม 14 500
BTS/MRT

โทร 06178254 28

32246.jpg