ขาย 4 ตลับ 100 บาท เทปยังใช้งานได้ ไม่มีรอบพับ ไม่ได้ลบเนื้อหา ค่าส่งลงทะเบียน 30 บาท ems 50 บาทsonymc.jpg