วิสต้าคับ ไมเวลาปิดเครื่องแล้วมานดับไปเฉยๆคับ ยังไม่ได้เทินออฟ
ช่วยหน่อยคับ ขอบคุนคับ