คือว่าผมได้ลงวินโดร์2002 sp2 ลงเสร็จเรียบร้อยจะมาลงแผ่นไดร์เวอร์ เมมบอดแต่ว่าทำไมมันลง

ซิฟเซทไดร์เวอร์มะได้อะครับ ลงได้แต่ซาวเสียง พอมีทางแก้มะครับ

ผมลงวินโดว์ตัวอื่นมะเป็นอะครับ

เมมบอดผมรุ่น p5vd2-x