รับ 1060 6GB IB มาได้เลยมือหนึ่ง มือสอง
IB มาตามเฟสนี้เลยครับ หรือส่งข้อความมาในนี้ก็ได้ ขอบคุณครับ
https://www.facebook.com/soodballnasa