รับบอร์ด FM2+ ราคา 500 มีประกันก็ดี หรือเท่าไหร่ทิ้งข้อมูลไว้ทีครับ