set forward port HUAWEI mt880 ที่แถมมากับ TT&T ยังไงครับ

ลองหาตาม web แล้วมันก็มีแต่ลองเข้าที่ NAT
แล้วเมนูมันไม่มี redirect นะครับ