รับ Z270 mark1 เสนอราคามาครับ

หรือแลกกับ Z270F แล้วแต่ท่านสะดวก

IMG_0390.jpg