รับ I5 I7 Series K Gen 6,7 [1151]

ราคาเสนอมาดูครับ

ติดต่อ 0882282720
line: wiiilling